Пусни обява Регистрация
Обяви (312)
Групи (29)
Полезно (9)
Галерии (60)
Събития (2)

Кози за месо-Боер

Видове животни Селскостопански

Конкуренцията на световните пазари е жестока и печели този, който предлага висококачествена стока. Породата Боер може да ни даде шанс на външния пазар на козе месо. Ярешките трупчета, получавани от най-масово отглежданите у нас породи кози като Българска бяла, местни и кръстоски между тях, са крайно незадоволителни и далеч от европейските стандарти, пише в сп. „Животновъдство плюс" доц. д-р Димитър Панайотов от Тракийския университет (той е и председател на Съюза на зооинженерите). Според него отговор на въпроса как да подобрим месодайните качества на нашите стокови ярета може да даде използването на южноафриканската порода кози Боер, която е единствената засега специализирана за производство на месо. Боер (известна още и под името Африкандер) е с впечатляваща външност. Животните са едри, ръстовити, с дълго и много добре замускулено тяло. Живото тегло на възрастните женски животни е 80-100 кг, а на мъжките - 110-135 кг (понякога и до 150). ПРОДУКТИВНИ КАЧЕСТВА НА ПОРОДАТА БОЕР Плодовитост: 200 ярета от 100 кози (отбити ярета -средно около 160 на сто). Развъден сезон: продължителен. Това дава възможност за интензификация на размножителния процес и получаване на З раждания за 2 години. Полова зрялост: мъжките животни я достигат на около 6-7 месеца, а женските - на 10-12 месеца. Тази скорозрелост се дължи изключително на високия интензитет на растеж. Прираст на яретата: при раждане те тежат средно 3,4-3,7 кг, а среднодневният прираст до отбиването (на 60-70 дни) е 200-300 грама. Опитите от угояването показват, че отделни ярета достигат над 400 г прираст на ден. Качества на месото: изключително вкусно и диетично (многократно по-ниско съдържание на холестерол и наситени мазнини в сравнение с телешкото и агнешкото месо). Най-ценните трупчета за пазара се получават от млечните ярета и са с тегло от 4 до 12 кг. От животните на 5-6-месечна възраст се получават трупчета с тегло 15-20 кг, а от 12-18-месечните - около 25 кг. При другите породи трупчета с посоченото тегло се получават само от възрастни животни, пише в статията си доц. д-р Панайотов. Доц. Панайотов обръща внимание и на други преимущества на породата като по-еластична и по-плътна кожа от тази на другите породи, което е предизвикало интереса на европейските модни къщи. Освен това млякото на козите от породата Боер е със значително по-високо съдържание на мастни вещества от специализираните млечни породи. Макар че млечността на майките е по-ниска и лактацията е по-къса в сравнение с млечните породи, тя е напълно достатъчна за отглеждането на родените 2-3 ярета. Известен процент от козите дори може да се използват с успех едновременно и за месо. и за мляко.